en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

Uslovi najma

1. Godine starosti zakupca i vozača: Najmanje 21 godina starosti.
2. Vozačka dozvola: Vozač mora imati vozačku dozvolu koja je već važeća najmanje 12 meseci.
3. Minimum najma : Jedan (1) dan (24) sata. Svaki naknadni sat se računa kao 1/3 dnevne tarife.
4. Zakupac: Mora posedovati kreditnu karticu.
5. Osiguranje: Svi ovlašćeni vozači HERCULESa su osigurani od požara i autoodgovornosti prema trećim osobama u slučaju smrti, povrede ili štete na imovini.
6. Naplata za dodatnog vozača: 3 eura dnevno.
7. Porezi: 24% poreza plaća zakupac
8. Gorivo: Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća zakupac
9. Doplata za dosipanje goriva: 8 eura
10. Utovar Automobila i Motora: Dozvoljeno jedino uz pismenu potvrdu HERCULES.
11. Saobraćajne trake: Kazne i naknadne saobracajne sankcije uzrokovane saobraćajnim prekršajima tokom najamnog peroda su o trošak zakupca .